Släktforskningslänkar

Ett samling användbara länkar för släktforskning via internet.

Företag m.m.

ArkivDigital

Arkiv Digital AD AB är ett svenskt släktforskningsföretag, som tillhandahåller historiskt material, bl.a. Sveriges kyrkböcker, i abonnemangsform genom sin online-tjänst ArkivDigital Online (kallas ofta AD Online) samt på CD-skivor.

SVAR

SVAR digitaliserar och publicerar svenska arkivhandlingar, bland annat Sveriges folkräkning 1860, 1880, 1890 och 1900 som en sökbar databas, samt kyrkoarkivet i form av skannade dokument. Kyrkoarkivet innehåller uppgifter om den svenska befolkningen upp till 300 år bakåt i tiden om födda, döpta, vigda, och döda. Detta gör att man skall kunna släktforska på nätet.

Genline

Genline AB är ett svenskt företag som startade 1995 med affärsidén att göra det möjligt att släktforska i kyrkböckerna på Internet. Företaget har sedan dess digitaliserat de historiska svenska kyrkböckerna genom att digitalfotografera mikrofilm och distribuerar bilderna via Internet till människor över hela världen. Det enda man behöver är en uppkoppling mot Internet samt ett abonnemang.

Ancestry

Ancestry.com är världens största kommersiella internetbaserade släktforskningsföretag, med säte i Provo, Utah, USA, har digitaliserat och publicerat mer än åtta miljarder dokument de senaste 13 åren. Ancestrys användare har skapat nästan 30 miljoner släktträd som innehåller 3 miljarder personprofiler samt 85 miljoner foton och dokument.

Forum

Anbytarforum

Anbytarforum är Sveriges största diskussionsforum för släktforskare, och en del av Sveriges Släktforskarförbunds nätportal Rötter.

Arkivguidens Forum

Arkivguidens Forum är ett diskussionsforum för släkt- och hembygdsforskning. Forumet öppnades 2008-10-03. Det krävs inget användarkonto för att läsa diskussioner, men vill man vara med i debatterna måste man registrera sig för ett gratis användarkonto.

Proveniens i Fokus

Proveniens i Fokus är ett forum på internet för människor med ett intresse för det bakomliggande, historien eller "härkomsten" i vid bemärkelse. Det kan handla om släktforskning, men också om miljöer, byggnader eller föremål.

Databaser, register och hjälpmedel

Scangen

Scangen (ScanGen) är en internetsajt med resurser främst för släktforskare i Sverige. Sajten drivs ideellt och är gratis för användarna. Innehåller bl.a. ett efterlysningsforum och tjänsten Personsökaren.

DDSSDDSS

Har som långsiktigt mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.

Släktdata

Föreningen Släktdata är en ideell förening som har som mål att göra så många datorregistrerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskare. Föreningen verkar också för att sprida information om hur datatekniken kan användas i släktforskningen.

Luggude

Luggude-wikins fokus är personer och historia som rör Luggude härad, i synnerhet Kullabygden, men även material som rör övriga Skåne under 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet finns.

Lantmäteriet

I tjänsten Historiska Kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige!

Genealogisches Handbuch und Wappenbuch der Baltischen Ritterschaften

För de som har anor bland de baltiska, livländska och kurländska ridderskapet finns här digitaliserade versioner av Genealogisches Handbuch.

Projekt Runeberg

Projekt Runeberg är ett öppet och frivilligt initiativ för publicering av klassisk nordisk litteratur på Internet.

Google Books

Google Books och Googles långsiktiga ambition har sagts vara att skapa digitala kopior av i princip alla böcker som har publicerats genom historien, och göra dem sök-, läs- och köpbara i olika omfattning. Tio miljoner titlar har skannats in i systemet hittills.

Organisationer och föreningar

SSF

Sveriges Släktforskarförbund (SSf) bildades 1986 och är ett sammanhållande organ för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.

GF

Genealogiska Föreningen (GF) är Sveriges äldsta rena släktforskarförening, grundad 1933, med säte i Stockholm. GF är en riksförening, och under de första decennierna bildades en rad regionala föreningar, anslutna till huvudföreningen. Dessa föreningar är nu fristående, och GF är idag en förening som har hela Sverige som arbetsområde. Genealogiska Föreningen är sedan 1998 ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.Över åren har föreningen skaffat sig ett ansenligt genealogiskt bibliotek och arkiv (Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek) som finns att besöka i Solna. Föreningen ger sedan 1950 ut tidskriften Släkt och Hävd.

DIS

Dis (Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen), är en svensk förening med syfte att verka för utnyttjande av datorer för hjälp vid släktforskning. Detta gör föreningen bland annat genom att utveckla programmet DISGEN. Den ideella föreningen, som har sitt ursprung inom Östgöta Genealogiska Förening, bildades den 1 april 1980 i Linköping och anses vara världens äldsta förening för datorhjälp inom släktforskning.

KGF

Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län. Intresset för släktforskning har genom åren ökat och antalet medlemmar i föreningen uppgår idag till ca 1900.

jbgf.se

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) bildades 1977 och har ca 700 (2010) medlemmar med intresse för släktforskning i Jönköpingsbygden. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Verksamheten består av traditionell släktforskning, föreläsningar, kurser, utställningar, studiebesök, anbytarträffar och så kallade "öppna hus" där verksamheten presenteras för allmänheten.

Kullabygdens släktforskare

Kullabygdens släktforskare är en ideell förening som bildades den 26 februari 1987 av några släktforskarentusiaster. Föreningen har till syfte att främja släktforskning i Kullabygden, genom att skapa kontakt mellan aktiva släktforskare samt att intressera nybörjare för släktforskning.

Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Föreningens syfte är att främja och väcka intresse för släkt- och folklivsforskning rörande Österlen med omnejd

Bjäre släktring

Föreningens syfte är att främja släkt- och hembygdsforskningen och därtill närliggande intressen.

Program

MinSläkt

MinSläkt är ett svenskt släktforskningsprogram för Windows. Programmet vänder sig i första hand till dig amatörforskare som vill skapa lite ordning bland uppgifter om släktingar som du själv samlat in.

Disgen

Disgen är ett svenskspråkigt datorprogram för släktforskning för Microsoft Windows som är utvecklat av föreningen DIS och särskilt anpassat till svenska förhållanden. Programmet säljs endast till medlemmar i DIS, så man måste vara medlem för att få tillgång till programmet.

Fler program listade Wiki-Rötter

slektforskning.se

Min domän för mina webbsidor relaterade till släktforskning.

/Martin